'Ονομα: 

Ξανθίππη

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Δημητρούλια

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας