'Ονομα: 

Αντώνιος

Πατρώνυμο: 

Ευστράτιος

Επώνυμο: 

Λενακάκης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης