'Ονομα: 

Θεόδωρος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Θεοδοσίου

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών