'Ονομα: 

Αργύριος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Κυρίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης