'Ονομα: 

Χαρίτων

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Πολάτογλου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής