'Ονομα: 

Γρηγόριος

Πατρώνυμο: 

Ευάγγελος

Επώνυμο: 

Καλφέλης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής