'Ονομα: 

Καλλιόπη

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Μαυρομάτη-Ιωσηφίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Κινηματογράφου