'Ονομα: 

Ελευθερία

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Θανούλη

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Κινηματογράφου