'Ονομα: 

Μηνάς

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Αρσενάκης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Βιολογίας