'Ονομα: 

Βασιλική

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Αναστασιάδου-Βελλιάδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Οδοντιατρικής