'Ονομα: 

Μηνάς

Πατρώνυμο: 

Ανδρέας

Επώνυμο: 

Γιάγκου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Βιολογίας