'Ονομα: 

Ηλίας

Πατρώνυμο: 

Απόστολος

Επώνυμο: 

Ταξίδης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας