'Ονομα: 

Θεόφιλος

Πατρώνυμο: 

Τιμόθεος

Επώνυμο: 

Πουταχίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Κτηνιατρικής