'Ονομα: 

Χρήστος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Βλάχος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος