'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Στέφανος

Επώνυμο: 

Κωβαίος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας