'Ονομα: 

Ερμιόνη

Πατρώνυμο: 

Σωτήριος

Επώνυμο: 

Καταρτζή

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)