'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Σωτήριος

Επώνυμο: 

Βράμπας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)