'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Δέλλιος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής