'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Σταύρος

Επώνυμο: 

Ναλμπάντη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης