'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Αβραάμ

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος