'Ονομα: 

Χριστόφορος

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Φορούλης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής