'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Οδυσσέας

Επώνυμο: 

Κυριαζής

Ιδιότητα: 

Ομότιμος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής