'Ονομα: 

Βασίλειος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Λιακόπουλος

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής