'Ονομα: 

Ελισάβετ

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Νεοφυτίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ψυχολογίας