'Ονομα: 

Ευστράτιος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Ζαφειρίου

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής