'Ονομα: 

Άλτα-Ξανθίππη

Πατρώνυμο: 

Ευάγγελος

Επώνυμο: 

Πανέρα

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ψυχολογίας