'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Αγαπητός

Επώνυμο: 

Διακογιάννης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής