'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Αναστάσιος

Επώνυμο: 

Ανδρεάδης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οδοντιατρικής