'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Αλκιβιάδης

Επώνυμο: 

Σαββαϊδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών