'Ονομα: 

Ιάκωβος

Πατρώνυμο: 

Σωκράτης

Επώνυμο: 

Ποταμιάνος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Θεάτρου