'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Αλέξανδρος

Επώνυμο: 

Πατίκας

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)