'Ονομα: 

Ιάκωβος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Μαθιουδάκης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής