'Ονομα: 

Φώτιος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Χατζηνικολάου

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής