'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Καλοκαιρινού

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής