'Ονομα: 

Ζαχαρίας

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Σκούρας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Βιολογίας