'Ονομα: 

Ελευθέριος

Πατρώνυμο: 

Σταύρος-Πλάτων

Επώνυμο: 

Αγγελής

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πληροφορικής