'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Καρατάσιου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος