'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Ζαμπουρίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας