'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Αθανάσιος

Επώνυμο: 

Θώμογλου

Ιδιότητα: 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού