'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Φώτιος

Επώνυμο: 

Κώστας

Ιδιότητα: 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού