'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Παναγιώτης

Επώνυμο: 

Ζαγγελίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού