'Ονομα: 

Σοφία

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Παπαδοπούλου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού