'Ονομα: 

Αθανάσιος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Γιαννακός

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού