'Ονομα: 

Σπυρίδων

Πατρώνυμο: 

Ελευθέριος

Επώνυμο: 

Κέλλης

Ιδιότητα: 

Ομότιμος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού