'Ονομα: 

Ευαγγελία

Πατρώνυμο: 

Ιωσήφ

Επώνυμο: 

Κουϊδή

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού