'Ονομα: 

Αστέριος

Πατρώνυμο: 

Πανταζής

Επώνυμο: 

Δεληγιάννης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού