'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Αναστάσιος

Επώνυμο: 

Λούπος

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού