'Ονομα: 

Αθανάσιος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Αναστασίου

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού