'Ονομα: 

Ειρήνη

Πατρώνυμο: 

Παύλος

Επώνυμο: 

Κοϊδου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)