'Ονομα: 

Ανδρέας

Πατρώνυμο: 

Σάββας

Επώνυμο: 

Ζαφειρίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)